“Ona tavsiyem yalan söylemekten iftira etmekten vazgeçsin!”