“Gönül Belediyeciliği” düsturu ışığında hazırlamış olduğumuz 11 madde ile halkımızın huzuruna çıkıyoruz